Zeszyty Literackie nr 108

3,00 zł

Konstanty A. Jeleński
Listy z frontu
Okruchy
Listy do Marii Iwaszkiewicz
Wojciech Karpiński, Piotr Kłoczowski, Adam Michnik, Barbara Toruńczyk - rozmowa o Jeleńskim

Barbara Toruńczyk o Marku Edelemanie

Aleksander Wat Utwory odnalezione

Wiersze Tomasza Różyckiego i Adama Zagajewskiego

Josif Brodski Wykład o Danilo Kisu

Claudio Magris o Norberto Bobbio

Andrzej Szczeklik o Adamie Chmielowskim

Ewa Bieńkowska o kościołach Rzymu
Tomas Venclova o Argentynie
Robert Byron o Palestynie
Paweł Huelle o powieści Piotra Pazińskiego

Małgorzata Łukasiewicz o Thomasie Bernhardzie