Zeszyty Literackie nr 114

15,00 zł3,00 zł

BRUCE CHATWIN

Bruce Chatwin, niestrudzony wędrowiec, którego książki, ze wszech miar niezwykłe, inspirowane są zachłannością na to, co nieodkryte.
W. G. Sebald

W numerze szkice i listy Chatwina o nomadach, kolekcjonerach, podróżach do Patagonii, Australii i Afryki
Roberto Calasso, Salman Rushdie, Patric Leigh Fermor, W. G. Sebald, Paul Theroux o przyjaźni z Chatwinem, o jego książkach i wędrówkach, o pasjach muzycznych i fotograficznych

Ponadto: wiersze Julii Hartwig i Tomasa Venclovy, Adam Zagajewski o Czesławie Miłoszu, Claudio Magris o kolorach, Andrzej Szczeklik o podróży w zaświaty, Tomasz Różycki o Wiedniu, Tadeusz Dąbrowski o Cyprze Lawrence’a Durrella, Roberto Salvadori o kinie i życiu Vittorio De Sica, Tomasz Cyz o Jerzym Nowosielskim