Zeszyty Literackie nr 98

3,00 zł

W numerze: Zygmunt Mycielski Niby-dziennik, 1981; Adam Zagajewski, Fragmenty nieistniejącego dziennika; Zbigniew Herbert, Pomnik; Julia Hartwig, Wiersze; Sándor Márai, Spacerkiem w prawo; Claudio Magris, Granice dialogu.
Sylwetki: Michała Anioła, Wojciecha Bogusławskiego, Józefa Czapskiego, Stefana Jarocińskiego, Adama Mauersbergera piórem: Ewy Bieńkowskiej, Tomasza Łubieńskiego, Bohdana Paczowskiego, Krzysztofa Pomiana, Piotra Mitznera.
Wspomnienia: o Nelly Norton i Marii Brandysowej piszą Zofia Winawer, Jacek Bocheński, Kazimierz Brandys.
Kreta:Jean Genet, Aleksandra Olędzka-Frybesowa, Marek Zagańczyk.

Wraz z tym numerem ukazuje się APEL ANTYGONY, staraniem Stowarzyszenia im. Gai i Jacka Kuroniów i Fundacji Zeszytów Literackich