Mitzner Piotr "Gabinet cieni"

25,00 zł3,00 zł

Są osoby z pierwszych stron gazet, są ludzie z monografii historycznych, są też tacy, którzy występują wyłącznie w przypisach. Jeszcze inni pozostali w anegdocie, tak często niesprawiedliwie utrwalającej wyłącznie jakieś ich śmiesznostki czy natręctwa. Są również cienie.
Hans Śliwiński był muzykiem, Henryk Józewski - politykiem, a Adam Mauersberger - muzealnikiem. Takie formuły są niewystarczające w przypadku ludzi nieprzykutych do jednej profesji, do jednego środowiska, ludzi zwielokrotnionych.

Piotr Mitzner


Piotr Mitzner urodził się w 1955 roku w Warszawie. Absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST. Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i zastępca redaktora naczelnego miesięcznika "Nowaja Polsza". Autor czterech książek o teatrze, dwóch o życiu i pisarstwie Jarosława Iwaszkiewicza oraz pięciu zbiorów wierszy.