Kategorie

Karpiński Wojciech "Pamięć Włoch"

34,00 zł

NAGRODA MAGELLANA 2014

 

Najpiękniejsza książka o Włoszech. Literacka podróż od Wenecji po Sycylię przez Florencję, Rzym i Neapol. Książka, którą polecali Jarosław Iwaszkiewicz i Gustaw Herling-Grudziński.


Pamięć Włoch
Wojciecha Karpińskiego jest jedną z najpiękniejszych polskich książek o Włoszech [...]. Karpiński myśli o czymś, co wciąż jest żywe, i potrafi sprawić, że odwiedziny muzeów i galerii są odruchem jak gdyby naturalnym, a nasze obcowanie ze sztuką, z krajobrazem, staje się głębsze.
Paweł Hertz

Pamięć Włoch jest dziełem dobrej znajomości tego kraju. I wielkiej wrażliwości artystycznej autora. Tylko takie skrzyżowanie wydaje dobre owoce.
Gustaw Herling-Grudziński

 

Na szczęście istnieją jeszcze nie tylko historycy sztuki, ale po prostu ludzie kochający sztukę. W niezwykle pięknym szkicu Wojciecha Karpińskiego Pamięć Włoch czytamy: „A przecież to malarstwo (malarstwo Caravaggia) powinno być bliskie wrażliwości autora Obrazów Włoch: przełamywanie się epok i stylów jest w nim doskonale uchwytne, a jednocześnie jaskrawo dochodzi do głosu indywidualny talent, syntetyczne i twórcze widzenie świata, które ponad epokami i stylami — czerpiąc z nich zmienne inspiracje formalne — stara się wyrazić odwieczne problemy ludzkiej egzystencji”.

A potem Karpiński radzi „urządzić sobie spacer po Rzymie śladami Caravaggia”. Jakaż to wielka radość dla mnie przeczytać te słowa. Ostatnio często bywałem w Rzymie, a za każdym razem zaczynam mój pobyt od tej pielgrzymki. Najpierw kościół San Luigi dei Francesi i Powołanie św. Mateusza…

Czytając słowa Karpińskiego cieszyłem się jak dziecko, a właściwie jak starzec, który odnajduje echa swoich odczuć w odległych pokoleniach. Już ojciec Wojciecha Karpińskiego jest „niższy” ode mnie o jedno pokolenie. A jednak ta sprawa Caravaggia połączyła nas we wspólnym nabożeństwie.

Jarosław IwaszkiewiczSeria: Podróże

 

CZYTAJ O WOJCIECHU KARPIŃSKIM