Kategorie

Zeszyty Literackie nr 102

3,00 zł

Portrety miast: Budapeszt
Krudy, Leigh Fermor, Lukacs, Molnar, Szep, Varga, Worowska, Zsolt

Salvadori o Kerteszu
Majcherek o Maraim
Kurkiewicz o Karinthym
Cyz o Bartoku
Król o Esterhazym

wiersze Josifa Brodskiego, Julii Hartwig, Tomasza Różyckiego, Adama Zagajewskiego
Marek Edelman o miłości w getcie

Tomas Venclova o Czesławie Miłoszu
Adam Zagajewski O Herbercie, Rovigo i regionie weneckim
Claudio Magris o niewyobrażalnej przyszłości
Ewa Bienkowska o Poussinie w Rzymie

Fiałkowski, Maria Iwaszkiewicz, Łubieński, Michnik, Papieski, Pilch, Radziwon, Romaniuk, Zieliński o dziennikach Jarosława Iwaszkiewicza

dziennik Zygmunta Mycielskiego

wspomnienia o Alinie Margolis-Edelman

Legia Honorowa dla Marka Edelmana