Zeszyty Literackie nr 103

3,00 zł

Zbigniew Herbert, Wizja Europy

Marek Edelman, Strzępy pamięci

Julia Hartwig, Leszek A. Moczulski, Tomasz Różycki, Andrzej Titkow, Adam Zagajewski - Wiersze

PORTRETY MIAST: WENECJA
Hugo von Hofmannsthal, List ostatniego z Contarinich

SYLWETKI: PAWEŁ HERTZ
Paweł Hertz, Mała antologia przekładów poezji rosyjskiej
Paweł Hertz / Jarosław Iwaszkiewicz, Korespondencja
Paweł Hertz / Aleksander Leyfell, Z Listów
Barbara Stępniak, Biblioteka poetycka Chaosu

O Adamie Zagajewskim: Clare Cavanagh, Alvaro de la Rica
Biserka Rajcic, Rozmowa z Adamem Zagajewskim

O KSI¡ŻKACH:
Tomasz Różycki - J. M. Coetzee, Dziwniejsze brzegi
Małgorzata Łukasiewicz - W. G. Sebald, Pierścienie Saturna
Juliusz Kurkiewicz - A. Kertesz, Dossier K.
Zofia Zaleska - J. Wiszniewicz, Życie przecięte. opowieści pokolenia Marca
Zofia Król - E. Keret, Tęskniąc za Kissingerem
Leszek Szaruga - Nowości poetyckie: Pollak, Mitzner, Machej, Honet, Broda

WSPOMNIENIA:
Henryk Samsonowicz o Bronisławie Geremku
Alexander Stille o Miriam Chiaromonte

ALEKSANDER WAT:
Czesław Miłosz, Kim był Aleksander Wat?
Jan Zieliński, Kto był tak niesamowicie inteligentny

Tomasz Fiałkowski o H. Malewskiej
Marian Bizan, Tomasz Cyz, Marcin Gmys o muzyce
Bogusław Deptuła, Justyna Guze, Maria Poprzęcka, Elżbieta Sawicka, Maria Stauber o sztuce
Monika Milewska o Napoleonie
Marek Zagańczyk, widokówka z Toskanii
Nicola Chiaromonte, List do Jerzego Stempowskiego
Hugo von Hofmannsthal o Niżyńskim