Kategorie

Głosy Herberta

32,00 zł10,00 zł

Listy do żony, przyjaciół; zaskakujące opowiadania oraz inne nieznane materiały...


Ostatnia dekada. Pierwodruki na łamach "Zeszytów Literackich" (1988-1998): Wiersze; szkice o malarstwie; wspomnienia i baśnie; Wiersze z tomu "Epilog burzy"

Podróże. Śladem Starych Mistrzów: Listy do żony; Rysunki z podróży

Opowiadania dla dzieci dużych i małych: "Futerał albo koniec września"; "Doktor Klaus nie lubi szczurów"; "Gniew Chryzesa"; "Przeraźliwa historia o Szczepanie Świrszyńskim"

Tłumaczenia mają swoje losy: Julia Hartwig, "O Zbigniewie i Zbyszku"; Zbigniew Herbert - Artur Międzyrzecki i Julia Hartwig, "Listy o przekładach poetyckich, ich losach i życiu ich autorów"; Zbigniew Herbert, "O sytuacji w dziedzinie przekładów poetyckich"; Zbigniew Herbert, "Mała antologia przekładów" (Borges, Eich, Emmanuel, Frenaud, Jouve, Larbaud, Lindegren, Plath, Sachs, Trakl, Ungaretti)

Głos poety: "In memoriam Nagy Laszlo"; "O czym jest ten wiersz i moja poezja - wypowiedź w Budapeszcie"

Chiałbym opisać światło: Zygmunt Mycielski, "Dwa listy do Zbigniewa Herberta"; Zygmunt Mycielski, "List do Michała Bristigera"; Zygmunt Mycielski, "Osiem pieśni do słów Zbigniewa Herberta"

Ogarnęła mnie wielka dobra serdeczność: Z listów do redaktorów "Zeszytów Literackich"; "Notatki odnalezione"