Kategorie

Karpiński Wojciech "Książki zbójeckie"

32,00 zł

Książka powystawowa, może mieć zabrudzenia i zagięcia bez szkody dla tekstu.

 

"Książki zbójeckie" są prywatną historią literatury, zapisem kształtowania odrębnego głosu. Wskazują najmocniejsze strony polskiej poezji i prozy. Pozwalają odnaleźć wśród książek to, co prawdziwie bliskie.

"Wielkim szczęściem w moim życiu - pisze Wojciech Karpiński - były spotkania z pisarzami zbójeckimi. Nazywam tak tych, którzy przyszli mi z pomocą u progu młodości. Otrzymałem od nich zasadniczą lekcję, ważną do dzisiaj. Czesław Miłosz, Witold Gombrowicz, Gustaw Herling-Grudziński, Józef Czapski, Konstanty Jeleński, Aleksander Wat, Jerzy Stempowski — dane mi było rozmawiać z każdym z nich, ale zasadnicze znaczenie miały spotkania z ich dziełami, o tym mówią Książki zbójeckie. Chciałem dać świadectwo temu niezwykłemu doświadczeniu, tak jak się rysowało w mojej wrażliwości wtedy, w latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych, gdy zaczynało się Polskie Odrodzenie. [...]
Spotkanie z tymi pisarzami było dla mnie najpoważniejszą przygodą duchową nie tylko młodości, lecz całego życia. Wcześnie miałem to przeświadczenie, które pozwalało mi się czuć bogatszym i swobodniejszym: że jestem świadkiem jednego z trzech najważniejszych okresów w całej literaturze polskiej, w moim odczuciu - najważniejszego".

Zachęcamy do obejrzenia strony autorskiej Wojciecha Karpińskiego z albumami fotografii i rękopisów "pisarzy zbójeckich" a także wybranymi szkicami z książki.
www.wojeichkarpinski.com