Collura Matteo "Na Sycylii"

32,00 zł27,00 zł

Matteo Collura, Na Sycylii
Tłum. Joanna Ugniewska
Seria Podróże

Po raz pierwszy w języku polskim!

Sycylia przypomina inne zakątki świata, gdzie nowoczesność i cywilizacja napotkały zaryglowane drzwi, gdzie zmarszczki na twarzach starych ludzi były podobne do fałd krajobrazu, a jednak było tu coś odmiennego wynikającego z połączenia odwiecznej nędzy i poczucia godności, które wyróżnia jedynie narody o długiej i wspaniałej przeszłości.
Sycylia jest bramą, przez którą przeszli wszyscy.
My, Sycylijczycy, krążymy wokół śmierci, czy to raczej śmierć krąży wokół nas.

Matteo Collura

Matteo Collura nazywa swoją opowieść podróżą do miejsc, gdzie jego pamięć została uwięziona. A zatem miasta i pejzaże są w tej książce okazją do zakotwiczenia pamięci, nakreślenia mentalnej, ale też rzeczywistej mapy wyspy: wypełniają ją nie tylko architektura, ruiny greckich świątyń, barokowe kościoły oraz szpetne letnie domy szczelnie zabudowujące wybrzeże i równie paskudne nowe dzielnice, zaludniają ją także ludzie, a ich portrety — sędziów walczących z mafią, dziwacznych arystokratów uprawiających praktyki okultystyczne, pasterzy i chłopów utrwalonych na powojennych fotografiach Roberta Capy — stanowią ważną część książki.
Joanna Ugniewska


Matteo Collura, urodzony w Agrygencie, 1945. Pisarz i publicysta, współpracownik „Corriere della Sera”. Autor książek o pisarzach sycylijskich XX w., Pirandellu i Sciascii oraz esejów przedstawiających historyczne i mityczne oblicze wyspy In Sicilia; La Sicilia sconosciuta; Sicilia — fabbrica del mito

RECENZJE
Wit Szostak "Tygodnik Powszechny" 30 VI 2013

Jarosław Mikołajewski
 "Gazeta Wyborcza" 4 VI 2013 - czytaj online

Juliusz Kurkiewicz "Gazeta Wyborcza" 30 V 2013