Jeleński Konstanty "Listy z Korsyki. Do Józefa Czapskiego"

23,00 zł19,00 zł

Listy jednego z najważniejszych polskich eseistów, autora klasycznych już dziś szkiców o Miłoszu i Gombrowiczu, wnikliwego krytyka sztuki i literatury, przyjaciela Czapskiego. Książka wznowiona w dwudziestą rocznicę śmierci Konstantego Jeleńskiego.