Niemiec Maciej "Stan nasycenia"

26,00 zł5,00 zł

Tom wierszy Macieja Niemca, poety i tłumacza zmarłego tragicznie w Paryżu w 2012 roku, laureata Nagrody Karla Dedeciusa, Nagrody im. Zygmunta i Marii Zaleskich oraz Nagrody Kościelskich.

 
Maciej - pisał Michel Deguy - był poetą silnego wzburzenia, czyli nieprzynależnym do żadnego stanu: wiódł życie emigranta - żarliwe, biedne, natchnione, często bolesne [...]. Był "poetą wyklętym" w dawnym sensie słowa, bo błąkał się bez dochodów, bez adresu, czasem bez środków umożliwiających pisanie [...]. Nieustające przekleństwo  wygnańca, jego dramat polega na tym, że już nigdzie nie jest w swoim języku, lecz wśród inaczej mówiących, których nie rozumie dobrze, co zwiększa codzienną udrękę wynikającą z nieporozumień.