Kontakt

Fundacja Zeszytów Literackich
ul. Foksal 16 p. 422
00-372 Warszawa

biuro@zeszytyliterackie.pl

tel: (48.22) 826.38.22
fax: (48.22) 826.38.22