Zeszyty Literackie nr 121

16,00 zł3,00 zł


Andrzejewski, Baczyński, Broniewski, Edelman, Ginczanka, Miłosz, Iwaszkiewicz, Kacenelson, Słonimski...
"Po obu stronach muru" - w 70. rocznicę powstania w getcie warszawskim


Ponadto w numerze:
wiersze: Josifa Brodskiego, Julii Hartwig, Tomasza Różyckiego, Tomasa Venclovy, Adama Zagajewskiego; szkice: Claudio Magrisa (o Normanie Manei), Karola Bergera (o Leszku Kołakowskim), Jerzego Jedlickiego (o powstaniu styczniowym), Tadeusza Mazowieckiego (o Jacku Woźniakowskim), Michała Bristigera (o Teresie Torańskiej), Roberta Salvadoriego (o Brianie Jonesie)...