Zeszyty Literackie nr 130

18,51 zł5,00 zł
„Zeszyty Literackie” nr 130
 
Numer poświęcony
Adamowi Zagajewskiemu
w 70. rocznicę urodzin
 
Adam Zagajewski należy do najwybitniejszych polskich poetów i eseistów. Jest podziwiany na świecie, tłumaczony na wiele języków, uważnie czytany i komentowany. Jego twórczość towarzyszy „Zeszytom Literackim” od roku 1983. Jest członkiem zespołu redakcyjnego pisma. Niniejszy numer jest próbą naszkicowania jego sylwetki.

W numerze:

Szkic Adama ZAGAJEWSKIEGO o Henryku i Tomaszu Mannie.

Barbara TORUŃCZYK i Sebastian KLEINSCHMIDT o poezji Adama Zagajewskiego

Obszerny wybór głosów o Adamie Zagajewskim poetów, tłumaczy i krytyków literackich (ASHBERY, BARAŃCZAK, BIEŃKOWSKA, BODEGÅRD, CAVANAGH, CZAPSKI, GORCZYŃSKA, GRUDZIŃSKA-GROSS, HERBERT, JELEŃSKI, KLEJNOCKI, KWIATKOWSKI, MIŁOSZ, NOWAKOWSKI, NYCZEK, LA RICA, RÓŻYCKI, SONTAG, STALA, TODOROV, WALCOTT)

Ponadto w numerze m.in.: Wiersze: ARNO, KIELAR, VENCLOVA, RÓŻYCKI, ŻUCHOWSKI. Proza i esej: Michaił BARYSZNIKOW i Roberto CALASSO o Josifie Brodskim; Ewa BIEŃKOWSKA o podróżach do Francji; Rafaelle LA CAPRIA, Matteo COLLURA, Vicenzo CONSOLO o Neapolu i Sycylii; Nathan ENGLANDER Amerykanie i Holokaust. Opowiadanie; Wspomnienia Marii IWASZKIEWICZ; Adam MICHNIK o Stanisławie Barańczaku; Roberto SALVADORI o malarstwie Marka Rothko; Adam SZCZUCIŃSKI o Rzymie; Michał SZYMAŃSKI Witold Gombrowicz / Czesław Miłosz, Konfrontacje.