Zeszyty Literackie nr 139

20,57 zł7,00 zł

„Zeszyty Literackie” nr 139

 
Na 80. urodziny Tomasa Venclovy
 
Tomas Venclova o Żydach i Litwinach, zapiski z podróży do Polski, rozmowa o Sowietach na Litwie, wiersze
 
Ponadto m.in.: 
Ewa Łętowska i Adam Zagajewski o konstytucji i poezji, John Berger o Krakowie, Jarosław Iwaszkiewicz o „Sławie i chwale”, Julia Hartwig o malarstwie i muzyce, Roberto Salvadori o van Goghu, Wojciech Karpiński o Bohdanie Paczowskim, Michał Bristiger o Zygmuncie Mycielskim, Marek Zagańczyk o lecie w Toskanii, Paweł Muratow o Rosji i Europie  
 

SPIS RZECZY

JULIA HARTWIG, Wiersze

PROZA I POEZJA

ADAM ZAGAJEWSKI, Wiersze

JOHN BERGER, Kraków

ZOFIA GEBHARD, Twoje sandały, Empedoklesie...

JAROSŁAW IWASZKIEWICZ, Z pamiętnika: „Sława i chwała” 

MICHAŁ KSIĄŻEK, Kosy

ADAM SZCZUCIŃSKI, Spinalonga

MIROSŁAW DZIEŃ, Wiersze

ANNA PIWKOWSKA, Weruszka

JAN SOCHOŃ, Wiersze

MARZANNA BOGUMIŁA KIELAR, Przed nocą

JAROSŁAW MIKOŁAJEWSKI, Komu

SZYMON ŻUCHOWSKI, litania z kluczowymi słowami

ALICJA ROSÉ, Nøklevann

SYLWETKI

TOMAS VENCLOVA, Wiersze

TOMAS VENCLOVA, Żydzi i Litwini

TOMAS VENCLOVA, Z podróży do Polski 1970–71

TOMAS VENCLOVA, Powrót Sowietów na Litwę. Rozmowa

ALEKSANDER FIUT, Czesław Miłosz i Tomas Venclova

SPOJRZENIA

WOJCIECH KARPIŃSKI, Rozmowy z Bohdanem Paczowskim

JULIA HARTWIG, Malarstwo i muzyka

TOMASZ RÓŻYCKI, Gould

MAŁGORZATA ŁUKASIEWICZ, My, czytelnicy

RADOSŁAW ROMANIUK, Hotel Minerva

PREZENTACJE

ALISSA VALLES, Wiersze

POEZJA I ŚWIAT

ADAM ZAGAJEWSKI, Laudacja dla profesor Ewy Łętowskiej

EWA ŁĘTOWSKA, Konstytucja i poezja

GALAKTYKA BRISTIGERA

LUIGI DALLAPICCOLA, Lament Kalipso —
— tłumaczenie MICHAŁ BRISTIGER

ZYGMUNT MYCIELSKI, List do Michała Bristigera

MICHAŁ BRISTIGER, Archiwum Zygmunta Mycielskiego

EUROPA ŚRODKA

PAWEŁ MURATOW, Rosja i Europa

PORTRETY NOWOCZESNOŚCI

ROBERTO SALVADORI, Johanna i Vincent

EWA KURYLUK, O pożytku z awangardy

PIOTR MITZNER, Nic nie widać

EWA BIEŃKOWSKA, Dlaczego mit?

PODRÓŻE

MAREK ZAGAŃCZYK, Lato w dolinie

WSPOMNIENIA

ADAM ZAGAJEWSKI, Derek Walcott (1930–2017)

MARIA IWASZKIEWICZ, Andrycz, Hanuszkiewicz, Siemion

MARIAN BIZAN, Powroty

ZOBACZONE, PRZECZYTANE

ANNA ARNO, ARTUR BADACH, AGNIESZKA DROTKIEWICZ, MIKOŁAJ NOWAK-ROGOZIŃSKI

O KSIĄŻKACH

ANDRZEJ FRANASZEK, Mała oda dla Renaty Gorczyńskiej

MAREK RADZIWON, Poetka ewakuowana z życia

MARTA WYKA, „Obcy” — przygoda bez końca

JAN ZIELIŃSKI, O Owidiuszu Jerzego Stempowskiego

LESZEK SZARUGA, Świat poetycki

ARNO, BADACH, BEM, BIEŃKOWSKA, KURYLUK, LASKOWSKI, MIŁKOWSKI, PŁATEK, SUWIŃSKI, WOLLNER

NOTATKI

JAROSŁAW MIKOŁAJEWSKI, Casamicciola

ANNA ARNO, Trzy wieki kobiety

JAN ZIELIŃSKI, Doskonała harmonia

 

 
 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO