Zeszyty Literackie nr 85

3,00 zł

Numer archiwalny Zeszytów Literackich nr 85

JERZY STEMPOWSKI

Nieznane szkice Jerzego Stempowskiego. Jego sylwetka przedstawiona przez Wojciecha Karpińskiego i Jana Zielińskiego. Roberto Salvadori ukazuje mit i magię kina. O tragedii wysiedleń i wypędzeń w Europie XX wieku pisze Karl Schloegel.

Warszawa, Zima 2004 r.