„Przebyta droga 1989-2009. Dla Aleksandra Smolara”

39,00 zł10,00 zł

Zbiór tekstów polskich i zagranicznych politologów, socjologów, historyków, ekonomistów, polityków i publicystów.
Zainspirowani wielkim przełomem po upadku komunizmu w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej autorzy - z różnych perspektyw - analizują mechanizmy polityczne, problemy i konflikty współczesne, odwołując się do nowych współzależności w relacjach międzynarodowych.

Przebyta droga. 1989-2009, dedykowana Aleksandrowi Smolarowi (kierującemu od niemal 20 lat Fundacją im. Stefana Batorego), jest także Jego drogą: od działalności opozycyjnej do kształtowania nowych form życia obywatelskiego.

Autorzy:
Anders Åslund, Klaus Bachmann, Leszek Balcerowicz, Zygmunt Bauman, Teresa Bogucka, Andrzej Brzeziecki, Marek A. Cichocki, Marek Edelman, Andrzej Friszke, Timothy Garton Ash, Dariusz Gawin, Irena Grudzińska-Gross, Bernard Guetta, Aleksander Hall, Pierre Hassner, Agnieszka Holland, Jarosław Hrycak, Jerzy Jedlicki, Julia Juryś, János Kis, Jacek Kochanowicz, Iwan Krastew, Marcin Król, Waldemar Kuczyński, Marcin Kula, Joanna Kurczewska, Mark Leonard, Janusz Lewandowski, Krzysztof Michalski, Adam Michnik, Aryeh Neier, Claus Offe, Wiktor Osiatyński, Andrzej Paczkowski, Marta Petrusewicz, Diana Pinto, Jan Rokita, Adam Daniel Rotfeld, Jacques Rupnik, Andrzej Rychard, Sławomir Sierakowski, Piotr Smolar, Timothy Snyder, George Soros, Jerzy Szacki, Lilia Szewcowa, Paweł Śpiewak, Joanna Tokarska-Bakir, Barbara Toruńczyk, Kuba Wygnański, Adam Zagajewski, Jacek Żakowski, abp Józef Życiński.

Fragmenty:
Wśród krajów postkomunistycznych Polska wyróżnia się jako kraj, który najskuteczniej przeprowadził reformy polityczno-gospodarcze. Ma demokrację z prawdziwego zdarzenia, jest członkiem Unii Europejskiej i NATO. Można bez przesady powiedzieć, że minione dwie dekady były dla niej najszczęśliwsze w całym tysiącletnim istnieniu. Polska cieszy się pokojem, demokracją i szybko rosnącym dobrobytem, powróciła do Europy, stając się wreszcie normalnym krajem. O pierwszeństwo konkurowały z nią Węgry, ale to Polska wyróżnia się jako zdecydowany lider przemian i kraj niewątpliwie szczęśliwszy. Skąd to niezwykłe szczęście? Odpowiedzi jest wiele, bo klęska jest zawsze sierotą, ale sukces ma wielu rodziców.
Anders Åslund, Polska, prekursor postkomunistycznych reform

...Polacy stali się narodem pogodnym, rzekłabym - szczęśliwym, geograficznie ustabilizowanym i jednorodnym (może trochę za jednorodnym). Dołączyli do wspólnoty europejskich demokracji nękanej licznymi problemami, z tym tylko, że jej rozwój w minionym dwudziestoleciu przeszedł najśmielsze oczekiwania. Czuję się zaszczycona, że mogłam śledzić przez te dwie dekady jej postępy. Nie znajduję lepszego komplementu niż to, że w Polsce czuję się jak we własnym europejskim domu.
Diana Pinto, Moja Polska

Wydawca:
Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Zeszytów Literackich