Miłosz Czesław „I książki mają swój los”

28,00 zł5,00 zł

CZESŁAW MIŁOSZ 
I książki mają swój los

 

Numer specjalny Zeszytów Literackich
o polskiej poezji, o Francji, o sporach w „Kulturze”, o tym, jak rodzą się książki, o przyjaźni, o tym, jak Miłosz wybrał wolność i dlaczego pojechał do USA...

Nieznany wiersz Czesława Miłosza

O źródłach poezji nowej
Czesław Miłosz, Konstanty A. Jeleński, Jan Brzękowski, Aleksander Wat, Powieść o poezji
Czesław Miłosz, Dar nieprzyzwyczajenia
Czesław Miłosz, O źródłach polskiej poezji współczesnej
Aleksander Schenker, Miłosz w amerykańskim i francuskim wydaniu

Odtajnione dokumenty republiki poetów Czesław Miłosz, Listy do Josifa Brodskiego
Czesław Miłosz, Potężny gmach dziwnej architektury. Rozmowa o Brodskim
Czesław Miłosz / Ola Watowa, Jak powstawał "Mój wiek"
Jan Tomasz Gross, Nasz wiek