Zagajewski Adam „Solidarność i samotność”

40,00 zł

Tom szkiców o historii i literaturze, o solidarności i samotności w życiu i polityce. Obrona wewnętrznej swobody.

Fragment:
"Po tylu latach... Pisałem te szkice w Paryżu - albo tuż pod Paryżem - byłem emigrantem, ale nie bardzo nieszczęśliwym, biednym, ale nie głodującym, jeszcze raczej młodym, ale już w wieku dojrzałym, trochę już znanym i trochę już zapomnianym...".