Ewa Bieńkowska „Pisarz i los. O twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego” II wydanie

Producent: Zeszyty Literackie
34,90 zł30,00 zł

EWA BIEŃKOWSKA
„Pisarz i los. O twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego” II Wydanie

 

Fragment książki:
Wiadomość o zgonie Herlinga-Grudzińskiego wywołała we mnie dotkliwe uczucie, że pisarz „nie dopisał” do końca swoich sporów ze światem, z sobą, z Bogiem. Wróćmy do nich, są ciekawe nie tyle jako debata intelektualna (od stuleci tylu filozofów przyzwyczaiło nas do niej), ile jako prywatny spór pisarza Herlinga-Grudzińskiego: człowieka urodzonego do nieszczęścia, tak jak orły rodzą się do lotu.

Więcej: https://www.zeszytyliterackie.pl/ewa-bienkowska-pisarz-i-los-fragmenty

 


 

„Sądy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego o tym, co go otaczało we Włoszech i później w Polsce postkomunistycznej, mogły być często niesprawiedliwe. Ale czyż spełnienie obietnicy danej współwięźniom w łagrze to nie dosyć jak na jedno życie pisarza?”
Czesław Miłosz


„Każdy pisarz ma w swojej twórczości „nuty ukryte”, zastanawiając się w myślach z uczuciem niepewności: zostaną usłyszane? nie zostaną usłyszane? Zostały świetnie usłyszane przez Ewę Bieńkowską w szkicu o moim wygnaniu neapolitańskim („Zeszyty Literackie”). Subtelność i wnikliwość jej krótkiego tekstu są doprawdy niezwykłe. To są chwile, na które czeka się w męce «czernienia papieru»”.
Gustaw Herling-Grudziński
Dziennik pisany nocą 1997–1999