Michnik Adam „W poszukiwaniu utraconego sensu”

38,00 zł10,00 zł

Uwagi o rewolucji moralnej, niebezpieczeństwach radykalizmu w życiu publicznym, naganiaczach i zdrajcach. O Mickiewiczu, Napoleonie, Piłsudskim i współczesnych politykach polskich.