Zeszyty Literackie nr 107

3,00 zł

Zeszyty Literackie 107 - Claudio Magris

Pogranicze gdzie rodzi się poezja
Rozmowy z Claudio Magrisem
Irena Grudzińska-Gross, Człowiek Pogranicza


Nieznane opowieści Jarosława Iwaszkiewicza o Sycylii


Wiersze:
Maciej Niemiec; Charles Reznikoff; Tomasz Różycki; Tomas Venclova


Opowiadania:
Piotr Guzy; Marko Kravos; Adam Szczuciński


Zygmunt Mycielski Niby-dziennik


Szkice:
Marian Bizan o biblijnych szczytach
Michał Bristiger o operze o Auschwitz
Wojciech Karpiński o spotkaniach z Herlingiem-Grudzińskim
Piotr Mitzner o Fiłosofowie i Czapskich
Krzysztof Pomian o historii i polityce
Roberto Salvadori o Louisie I. Kahnie
Adam Zagajewski o poezji i muzyce


Wspomnienia:
Karol Modzelewski; Henryk Samsonowicz; Leon Wieseltier o Leszku Kołakowskim
Antoni Libera o Zbigniewie Zapasiewiczu


Ewa Bieńkowska o korespondencji Jarosława Iwaszkiewicz z Konstantym Jeleńskim i Reną Jeleńską; Janusz Majcherek o książce Małgorzaty Dziewulskiej; Marcin Król o rozmowie Michała Komara z Krzysztofem Kozłowskim; Marek Radziwon o biografii Giedroycia

Lektury opowiedziane Małgorzaty Łukasiewicz; Fonoteka Marcina Gmysa; szkice o wystawach Anny Arno, Justyny Guze, Elżbiety Sawickiej, Marii Stauber