Toruńczyk Barbara, „Z opowieści wschodnioeuropejskich”

38,00 zł5,00 zł

Barbara Toruńczyk
„Z opowieści wschodnioeuropejskich”
Przedmowa Timothy Snyder

„Pytania, na jakie udzielają odpowiedzi przywoływani tu pisarze — nie dotyczą problemu zmiany historycznej, jej natury. Mówią nam oni raczej, jak żyć w świecie zawładniętym przez zmianę, historię, politykę — i zachować w nim wierność swojemu widzeniu, wrażliwości, pasjom. Wartościom. Samemu sobie”. 
Barbara Toruńczyk

„Jakie są związki literatury z polityką? Niniejszy wybór eseistyki Barbary Toruńczyk jest argumentem za tym, że istnieje poprawna odpowiedź na to pytanie”.
Timothy Snyder

RECENZJE:

Tomasz Fiałkowski
"Tygodnik Powszechny" (15 X 2013) - czytaj online
Juliusz Kurkiewicz
"Gazeta Wyborcza" (3 I 2014)
Maria Dubis
"Kulturatka.pl" (3 XI 2013) - czytaj online
Barbara Toruńczyk w rozmowie z Jerzym Sosnowskim, Program III Polskiego Radia - słuchaj online
Marta Wyka
"Nowa Dekada Krakowska" 2013 nr 4/5
Piotr Kępiński "Twórczość" 2014 nr 10
Tomasz Wrzosek
"Książka.net" - czytaj online
Timothy Snyder
"Gazeta Wyborcza" - czytaj online
"Kwartalnik Artystyczny" 2013 nr 4 / 80
Magdalena Komar
"Nowe Książki" 2014 nr 2
Alicja Rose "Kultura Liberlana" 25 II 2014  - czytaj online 
Spotkanie z udziałem Adama Michnika, Andrzeja Friszke i Michała Sutowskiego - zobacz nagranie
Spotkanie w księgarni "Tajne komplety" we Wrocławiu - zobacz nagranie