Toruńczyk Barbara „Żywe cienie”

25,00 zł

Na kartach tej książki ożywają cienie Marka Edelmana, Jerzego Giedroycia, Zbigniewa Herberta, Pawła Hertza, Jana Kotta, Jana Lebensteina, Aliny Margolis-Edelman, Czesława Miłosza, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Jerzego Turowicza, Wiktora Woroszylskiego. Mowa jest też o Jacku Woźniakowskim, Jacku Kuroniu, Adamie Michniku... 

"Relacje z autorami to rzecz, o której redaktor albo mówi chętnie, albo w ogóle unika tego tematu... Staram się rozumieć autorów, może nawet nie tyle w ich życiu prywatnym, osobistym, ile jako ludzi piszących, twórców.

Chodzi o to, by znaleźć wspólny ton, wokół tego tonu budować pewną całość, nie ingerując w indywidualność poszczególnych autorów. I przy tym pamiętać, że to oni są najważniejsi. Trzeba umieć nadstawić ucha i korzystać z rad i uwag. Jerzy Giedroyc żartował, że jego talentem jest otaczanie się ludźmi zdolniejszymi od niego. Redaktorzy miewają swoich niewyjawionych mistrzów, ale nie mają szkół, które by uczyły, jak być redaktorem. Trzeba chcieć „podobać się wielkim cieniom”, jak mówił Brodski.

Fascynuje mnie sama metamorfoza literatury, jej własna siła i zdolność do odradzania się. Trzeba mieć świadomość, że pierwszy idzie artysta".

Barbara Toruńczyk 

 

Recenzje i omówienia

Numer kwartalnika "Nowe Książki" (2012 nr 10) poświęcony Barbarze Toruńczyk. W numerze: rozmowa Agnieszki Papieskiej z Barbarą Toruńczyk (czytaj fragmenty) i recenzja prof. Aleksandra Fiuta

Tomasz Fiałkowski, "Tygodnik Powszechny" (28 X 2012) - czytaj online

Juliusz Kurkiewicz, magazyn "Książki" (2012 nr 3) - czytaj online

Adam Michnik o książce Barbary Toruńczyk - posłuchajkliknij tutaj

Rozmowa Tomasza Cyza z Barbarą Toruńczyk, "Dwutygodnik.com" 17 XII 2012 - czytaj online

Rozmowa Donaty Subbotko z Barbarą Toruńczyk, "Gazeta Wyborcza" 15 XII 2012 - czytaj online 

Leszek Szaruga "Kwartalnik Artystyczny" 2012 nr 4

Ranking 100 najważniejszych książek 2012 roku (ogłoszony przez "Gazetę Wyborczą") - zobacz

Piotr Kieżun, "Kultura Liberalna" 1 I 2013 - czytaj online

Marci Shore "Times Literary Supplement" 8 II 2013 - czytaj online 

Janusz Drzewucki "Twórczość" 2013 nr 10

George Gömöri "World Literature Today" IX 2013 - czytaj online