Rejestracja

Podaj dane konta.

Dane konta

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego treść. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną. dotyczącą ochrony danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Zeszytów Literackich moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celu utworzenia Konta Klienta, świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta oraz zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.zeszytyliterackie.com. Jednocześnie oświadczam, że ukończyłem/am 16 lat. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną.
  * Pola wymagane