Zeszyty Literackie nr 122

16,46 zł3,00 zł

„Zeszyty Literackie” nr 122.
Numer dedykowany Witoldowi Lutosławskiemu

Głosy o Witoldzie Lutosławskim: Andrzejewski, Bristiger, Chłopecki, Hartwig, Iwaszkiewicz, Kapuściński, Meyer, Mutter, Mycielski, Panufnik, Tomaszewski, Wajda, Zagajewski, Zanussi

Witold Lutosławski, Listy do Jarosława Iwaszkiewicza
Zbigniew Herbert,  Ludzie i diabły z Loudun

PROZA I POEZJA
ADAM ZAGAJEWSKI, Wiersze
JULIA HARTWIG, Kiedy
TOMAS VENCLOVA, Extra urbem
ADAM SZCZUCIŃSKI, Paradiso
TOMASZ RÓŻYCKI, Wiersze
ANNA PIWKOWSKA, Wiersze
WALDEMAR SIEMIŃSKI, Tam i z powrotem
JERZY KRONHOLD, Wiersze
JANUSZ DRZEWUCKI, Wiersze
MACIEJ MIŁKOWSKI, Zasady klaskania
JAROSŁAW KLEJNOCKI, Wiersze
MICHAŁ SOBOL, Wiersze

SYLWETKI
ZBIGNIEW HERBERT, Ludzie i diabły z Loudun
ANDRZEJEWSKI, BRISTIGER, CHŁOPECKI, HARTWIG, HENDRICH, IWASZKIEWICZ, JAROCIŃSKI, KAPUŚCIŃSKI, KARASEK, KRENZ, MEISSNER, MEYER, MIĘDZYRZECKI, MUTTER, MYCIELSKI, PANUFNIK, POCIEJ, RAPPÉ, TOMASZEWSKI, WAJDA, ZAGAJEWSKI, ZANUSSI, ZIELIŃSKI Głosy o Witoldzie Lutosławskim
WITOLD LUTOSŁAWSKI, Listy do Jarosława Iwaszkiewicza

POEZJA I ŚWIAT
MICHAŁ SZYMAŃSKI, Uśmiech Günthera Etena
ADAM ZAGAJEWSKI, Glosy na mankiecie świata
ANDERS BODEGÅRD, Szymborska w Szwecji
RENATA GORCZYŃSKA, Najpiękniejsza księgarnia świata

PREZENTACJE
MICHAEL KRÜGER, Wiersze
ARSENIUSZ TARKOWSKI, „Żegnam się już ze wszystkim...”
MARK STRAND, Wiersze

EUROPA ŚRODKA
CLAUDIO MAGRIS, Trzeci świt Mitteleuropy
BARBARA TORUŃCZYK, Skrwawione ziemie
MARIAN SWORZEŃ, Kartki spod nasypu

PORTRETY NOWOCZESNOŚCI
EWA BIEŃKOWSKA, Wehikuł czasu Aby Warburga
BOHDAN PACZOWSKI, Fotografować 
ROBERTO SALVADORI, Joan Vollmer i rok 1951
ADAM ZAGAJEWSKI, Retrospektywa Jacka Waltosia


SPOJRZENIA
WIESŁAW JUSZCZAK, Słowo o micie
EWA KURYLUK, Historia szarej koperty
MIECZYSŁAW PORĘBSKI, Wstęp
JUSTYNA GUZE, Altichiero Zbigniewa Herberta

ŚWIADECTWA
JERZY STEMPOWSKI, Praca i nuda
MAGDALENA CHABIERA, Stempowski i temat niemiecki
MARIA IWASZKIEWICZ, O Pawle Hertzu
PIOTR MITZNER, Męki i satysfakcje recenzenta

ALBUM BRODNICKIE
MARIAN BIZAN, Muzyczne remanenty

WSPOMNIENIA
CORNELIA KLINGER, Siła wizji i dar opowiadania
JOHN MARTIN, Wspomnienie o Andrzeju Szczekliku
AGNIESZKA KOSIŃSKA, Jadwiga Czachowska (1922–2013)

ZOBACZONE, PRZECZYTANE
DE BARBARO, BIEŃKOWSKA, GŁAŻEWSKI, GORCZYŃSKA, IWASZKIEWICZ, LUBIAK, MISIAK, TORUŃCZYK, WILK

O KSIĄŻKACH
TADEUSZ NYCZEK, PIOTR MITZNER, Człowiek Miron
JAN ZIELIŃSKI, Spowiedź notorycznego awanturnika
ZOFIA ZALESKA, Zwykłe życie
MICHAŁ SZYMAŃSKI, Coś niepokojącego
LESZEK SZARUGA, Świat poetycki (LV)

LEKTURY KWARTALNE
BEM, BRUNO, GRUDZIŃSKA-GROSS, HARTWIG, KŁOCZOWSKI, KRÓL, MAJCHEREK, PAPIESKA, SZCZUCIŃSKI, SZYMAŃSKI, TORUŃCZYK, VENCLOVA, WIGURA

NOTATKI
MAŁGORZATA ŁUKASIEWICZ, Nauczyciel z Puli
IGOR BIEŁOW, Urodziny Jerzego Pomianowskiego
MARIAN BIZAN, Odyseusz z korbką i szufladką
MARIUSZ WILK, Chylę czoła
MACIEJ MIŁKOWSKI, 2666 obrotów kalejdoskopu