Zeszyty Literackie nr 126

18,51 zł3,00 zł

Zeszyty Literackie nr 126

numer dedykowany Nicoli Chiaromontemu

Ewa Bieńkowska, Wojciech Karpiński, Bohdan Paczowski, Roberto Salvadori, Joanna Ugniewska o Nicoli Chiaromonte
Nicola Chiaromonte Listy do Muszki

POEZJA: Josif Brodski, Natalia de Barbaro, Julia Hartwig, Piotr Matywiecki, Leszek Aleksander Moczulski, Heberto Padilla, Anna Piwkowska, Tomasz Różycki, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Tomas Venclova, Adam Zagajewski...

PROZA:
Paweł Bem, Lydia Davis, Krystyna Dolatowska, Adam Szczuciński...

PODRÓŻE:
Robert Byron o wędrówkach po Turkiestanie i Toskanii; Patrick Leigh Fermor o Kapadocji. Magda Heydel, James Knox o Robercie Byronie

SZKICE: Anna Arno o Lydii Davis; Giulio Guidorizzi o snach i wróżbach u Homera; Jacek Hajduk o Zagajewskim i Kawafisie; Maria Iwaszkiewicz Portrety przyjaciół; Andrzej Krzeczunowicz o Wojciechu Karpińskimz Ewą Kuryluk rozmawia Agnieszka Drotkiewicz; Janusz Majcherek o Czechowie; Roberto Salvadori o Cézannie we Florencji; Paula Sawicka o Chawce Raban;  Karl Schlögel o Hannah Arendt i Królewcu; Jerzy Stempowski o Hitlerze; Michał Szymański Przypadki Jeana Le Louëta; Piotr Wierzbicki o Bachu

O książkach piszą:
Anna Arno, Paweł Bem, Ewa Bieńkowska, Małgorzata Dziewulska, Irena Grudzińska-Gross, Paweł Kądziela, Piotr Kłoczowski, Zofia Król, Ewa Kuryluk, Małgorzata Łukasiewicz, Maciej Miłkowski, Radosław Romaniuk, Leszek Szaruga, Adam Wodnicki...