Zeszyty Literackie nr 127

18,51 zł3,00 zł

ZOBACZ SPIS RZECZY (PDF)

PROZA I POEZJA

Nathan ENGLANDER Gilgul z Park Avenue
Wojciech KARPIŃSKI Mój Londyn
Gregor von REZZORI Siostra

HERBERT NIEZNANY
Zbigniew HERBERT Listy do Zdzisława Ruziewicza

O BORYSIE PASTERNAKU
Tomas VENCLOVA Rozmowa o Pasternaku
Michael SCAMMELL Pasternak i CIA

WIERSZE
Josif BRODSKI, Julia HARTWIG, Adelia PRADO, Tomas VENCLOVA, Adam ZAGAJEWSKI, Szymon ŻUCHOWSKI

ROZMOWY
Justyna DĄBROWSKA rozmawia z Magdaleną TULLI

LITERATURA WOKÓŁ II WOJNY ŚWIATOWEJ
Jerzy STEMPOWSKI Stresemann
Marta WYKA O korespondencji okupacyjnej Kazimierza Wyki

PORTRETY NOWOCZESNOŚCI
Roberto SALVADORI o Fridzie Kahlo