Zeszyty Literackie nr 128

18,51 zł3,00 zł

Ostatnie zapiski Aleksandra Wata

Charles Péguy — w cieniu I wojny światowej

Durrell, Forster, Zagajewski — Aleksandria Kawafisa

Roberto Salvadori — moda i nowoczesność

Ewa Bieńkowska — podróże po Francji

„Obrazy Londynu” — rozmowa z Wojciechem Karpińskim

sylwetki: Brandys, Herbert, Jabés, Krynicki, Parnicki, Stasiuk…

wiersze: Hartwig, Tkaczyszyn-Dycki, Williams, Valles...

ZOBACZ SPIS RZECZY

W NUMERZE:
ARNO BEM BIEŃKOWSKA BIZAN BURNATOWSKI DOMINIK DURIASZ
DURRELL FORSTER FRANASZEK GAWŁOWICZ GORCZYŃSKA GUZE
HARTWIG HERBERT IWASZKIEWICZ KARPIŃSKI KAWAFIS
KŁOCZOWSKI KUCZYŃSKA-KOSCHANY LISOWSKI MAJCHEREK
MIKOŁAJEWSKI MIŁKOWSKI OCHAB PARNICKI PÉGUY POKOJSKA
RAJČIĆ ROGNONI ROMANIUK ROSÉ SALVADORI SINKOWSKI
SKALIŃSKA SKÓRSKA SOCHOŃ STAUBER SZARUGA SZCZUCIŃSKI
SZUBER SZYMAŃSKI TKACZYSZYN-DYCKI TOKARSKI TORUŃCZYK
TOSZA VALLES WAT WILLIAMS WODECKA WODNICKI WYKA
ZAGAJEWSKI ZAJĄCZKOWSKI ZIELIŃSKI ŻUCHOWSKI