Zeszyty Literackie nr 136

18,51 zł5,00 zł

Numer poświęcony Adrzejowi Wajdzie

 

O Andrzeju Wajdzie piszą: Adam Michnik, Agnieszka Holland, Roman Polański, Volker Schlöndorff, Henryk Woźniakowski, Jacek Bromski, Tomasz Fiałkowski, Maria Iwaszkiewicz

Andrzej Wajda „Sztuka obrazu (osobiste komentarze do filmów)

Stanisław Barańczak / Andrzej Wajda „Korespondencja”

 

Ponadto w numerze m.in.: 

Adam Zagajewski „Gdyby mnie ktoś zapytał”

Giorgio Bassani „Tablica na via Mazzini”

Jarosław Iwaszkiewicz „Aleksy, czyli rozmowy o Karolu Szymanowskim”

Roberto Salvadori o Andrew Carnegim i o Lucianie Freudzie

Ewa Zarzycka-Bérard o Janie Zachwatowiczu

Marek Karpiński o I wojnie światowej

Piotr Skubiszewski o Janie Białotosckim

Wiersze: John Burnside, Paul Celan, Regina Derieva, Bogdan Jaremin, Michał Książek, Marcin Niewirowicz, Marcin Sabiniewicz, Tomas Venclova