Zeszyty Literackie nr 143

25,71 zł10,00 zł
„Zeszyty Literackie” nr 143
 
 
Droga do Niepodległości: Harry Kessler, Józef Czapski, Adam Michnik 
 

Los Żydów Wschodnioeuropejskich: Matatias Carp, Józef Czapski, Sybille Bedford, Sándor Márai

 
Rozmowa Renaty Gorczyńskiej z Czesławem Miłoszem o Tuwimie
 
Wojciech Karpiński o Pawle Hertzu i Konstantym A. Jeleńskim
 
Timothy Snyder o Isaiahu Berlinie
 
Listy Jarosława Iwaszkiewicza i Juliana Stryjkowskiego

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego