Zeszyty Literackie nr 80

15,00 zł

Numer jubileuszowy Zeszytów Literackich nr 80 z płytą CD

Swoje wiersze czytają: Stanisław BARAŃCZAK, Josif BRODSKI, Julia HARTWIG,
Zbigniew HERBERT, Ryszard KRYNICKI, Czesław MIŁOSZ,
Tomas VENCLOVA, Adam ZAGAJEWSKI

Warszawa, Jesień 2002 r.